Format slanja loga za pripremu veza i štampe

Molimo Vas, ako ste u mogućnosti da dostavite sliku u PC vektorskom formatu (CDR, AI, EPS), ili PC Bitmap formatu (JPG, BMP, TIF) visoke rezolucije. Navesti poziciju i demenziju Vašeg znaka.