Uslužno radimo kompletnu podršku za kreativce, od ideje do prezentacije Vašeg proizvoda.
U našem dobro opremljenom proizvodnom pogonu posedujemo više od pedeset mašina različite namene čime smo u potpunosti sposobni da ispunimo bilo koji radni proces u tekstilnoj industriji.

01
Faza
pripreme.
Izrada šablona, uzorka i krojne slike
U toku pripreme određujemo broj proizvodnih faza i obezbeđujemo sve potrebne resurse kako bi izveli proizvodnju.

Izrada i razrada šablona po Vašem uzorku
Izrada uzorka i kontra-uzorka
Izrada krojne slike u elektronskoj formi i plotovanje krojne slike po Vašem zahtevu

Dostava urađenih konstrukcija i ostalog materijala u elektronskoj formi putem e-maila ili prenošenje na Vaš memorijski medijum.

02
Izrada proizvodne
dokumentacije i prezentacionog materijala
U nameri da prenesemo višedecenijsko iskustvo i proizvodnu poslovnu logiku u prilici smo da Vam u okviru ove usluge ponudimo sledeće:

Izrada operacionih lista sa fazama i predviđenim vremenskim intervalima izrade po svakoj fazi.
Izrada tehničkog lista sa kalkulacijama utroška osnovnog i pomoćnog materijala kao i ostalih troškova.

Izrada profesionalnih fotografija, obrađenih u PhotoShop-u, spremnih za prezentaciju na svim društvenim mrežama, Vašoj internet prezentaciji, online ili klasičnom katalogu i sl.

03
Tekstilna
dorada
U proizvodnom pogodonu posedujemo veliki broj automatskih mašina za tekstilnu doradu (otvaranje rupica, prišivanje dugmadi, prišivanje amblema, pneumatsko postavljanje nitni i drikera).
04
Finalna
kontrola
kvaliteta
Finalna kontrola predstavlja izuzetno važan korak koji obezbeđuje ukupni kvalitet proizvoda i podrazumeva proveru kvaliteta šavova i materijala kao i ostalih važnih segmenata. Pored finalne kontrole primenjujemo i međufaznu kontrolu koja eliminiše mogućnost sistemske greške u proizvodnji.

NAŠI ZADOVOLJNI KLIJENTI

Matijević
Metalac posuđe
NS Plakat
tortilla casa
aqua panon
jusel
guarana
exit
dekor dom
cuckic
corp
Metro obuća