Poslovanje je u vreme neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka.

Kao kompanija koja ima reputaciju u ovoj delatnosti i koja u prvi plan stavlja odnos prema potrošačima, veoma nam je stalo do zaštite podataka o ličnosti naših kupaca i korisnika sajta.
Profistil Novi Sad se obavezuje da štiti privatnost kupaca i korisnika sajta i garantuje da će podatke koje kupac odnosno korisnik sajta ostavi koristiti, čuvati i obrađivati u skladu sa svrhom i pravnim osnovom, zbog kojih su prikupljeni.
Profistil Novi Sad će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere, u cilju obezbeđivanja da se obrada podataka o ličnosti vrši u skladu sa pozitivnopravnim propisima i kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca.
Podatke koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018). Uvid u prikupljene podatke imaju isključivo ovlašćena zaposlena lica u firmi Profistil Novi Sad, takođe obrađivači i primaoci sa kojima je regulisan odnos. Svi zaposleni u Kompaniji Profistil su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu veb-stranicu.
Ova Politika privatnosti sadrži informacije o vrsti ličnih podataka koji se obrađuju, o pravnom osnovu i svrsi obrade ličnih podataka, pravima lica na koja se podaci odnose, o rukovaocu, obrađivačima i primaocima ličnih podataka, vremenskom periodu čuvanja podataka o ličnosti i izmenama i dopunama ove Politike privatnosti.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU
PROFISTIL obrađuje sledeće podatke:
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona
Imejl adresa
IP adresa
Pol
Datum rođenja

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Prema važećem Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:
Pristanak, dat od strane posetioca veb stranice PROFISTIL kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na webshop@profistil.rs;
Zaključenje i/ili izvršenje ugovora;
Legitimni interes rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju vašim potrebama i željama;
Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Svrha obrade:
Profistil Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti o registrovanom korisniku sa svrhom:
odgovaranja na upit ili zahtev korisnika i pružanja najbolje moguće usluge;
obrađivanja porudžbine (npr. obaveštavnje kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.)
omogućavanje kupcima podnošenje reklamacija i povrata u onlajn prodavnici;
omogućavanje kupcima zamene robe;
omogućavanje kupcima da izvrše plaćanje;
omogućavanje kupcima povraćaj sredstava plaćanja;
omogućavanje prikazivanja potrošačima sadržaja na veb-stranici na najučinkovitiji način;
obaveštavanje o promenama odredbi, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka;
arhiviranje bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici veb-stranice mogu kreirati;
omogućavanje učestvovanja korisnika u nagradnim igrama i sličnim promocijama;
prilagođavanje sadržaja korisnika našim veb stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude;
otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:
izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;
izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;
izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove;
obaveštavanja o novim kolekcijama;
dostavljanja korisnih informacija vezanih za PROFISTIL Internet prodavnicu i druge maloprodajne objekte;
kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.);
marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude.

1.1 REGISTRACIJA I OTVARANJE PROFILA

PROFISTIL Internet prodavnicu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Gosta”.
Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, imejl adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, pol, datum rođenja i IP adresa.
Vaš PROFISTIL profil dostupan je samo nakon registracije na PROFISTIL veb stranici sa tačnim registracionim podacima, tj. mejl adresom i lozinkom – zato vas molimo da te podatke čuvate i da koristite sigurne (složene) lozinke. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku kombinujete velika, mala slova i brojeve, te da svakako upotrebite lozinku od barem šest znakova. Preporučujemo i da lozinku promenite makar jednom godišnje. Profistil Novi Sad nema pristup lozinci, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke.
Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao.
Korisnik garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.
Profistil Novi Sad čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na mejl adresu WEBSHOP@PROFISTIL.RS (mejl mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik) ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na veb-stranici, odjavite se sa njuzletera i sl.), PROFISTIL Internet prodavnica će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.
Gore navedeni podaci (osim lozinke) i istorija porudžbina na vašem profilu, dostupni su zaposlenima u Profistil Novi Sad i obrađivačima sa kojima rukovalac ima regulisan odnos, kada je to neophodno za ispunjenje svrhe obrade. Ako vas zanima ko sve može imati pristup vašim ličnim podacima, molimo vas pročitajte rubriku „Obrađivači i primaoci ličnih podataka.“

1.2 PORUČIVANJE PROIZVODA U ONLAJN PRODAVNICI OD STRANE “GOSTA”

Kupovinu u našoj onlajn prodavnici može ostvariti i kao neregistrovani korisnik – “gost”.
U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “gosta” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, adresa i mesto prebivališta, adresa isporuke, imejl adresa i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, PROFISTIL verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.
U skladu sa načelom minimizacije podataka, od vas samo tražimo osnovne podatke, koji su nam neophodni za sprovođenje onlajn prodaje, odnosno podatke koje će nam omogućiti da vas, u skladu sa propozicijama Profistila i dobrim poslovnim običajima, informišemo o svemu što može doprineti poboljšanju naše usluge, sa jedne, te povećanju vašeg zadovoljstva našom uslugom, sa druge strane.

1.3 DOSTAVA PROIZVODA NARUČENIH U ONLAJN PRODAVNICI

Lične podatke kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke, mejl adresu i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerima za logistiku (AKS i Post Express), kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su da te podatke koriste i kontaktiraju vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

1.4 POSTAVLJANJE UPITA ILI ZAHTEVA

Korisnik našeg sajta može da nam postavi specifična pitanja posredstvom kontaktnih obrazaca, koji su dostupni na PROFISTIL Internet prodavnici ili alternativno, putem imejl adrese webshop@profistil.rs. Podaci koje korisnik dostavi prilikom postavljanja željenih upita biće korišćeni za rešavanje korisnikovih pitanja.
Upite ili zahteve možete postaviti preko čet forme ili putem mejla webshop@profistil.rs.
Navedena mejl adresa nije lična, već poslovna elektronska adresa kompanije Profistil Novi Sad. Dakle, ista nije vezana za jedno fizičko lice, već podatke dostavljene ovim putem mogu obrađivati različite osobe, zaposlene u Profistilu, a sve u cilju brzog i efikasnog rešavanja korisnikovog zahteva.
Slanjem e-poruke posredstvom veb čet obrasca ili na mejl adrese navedene na veb-sajtu www.profistil.rs korisnik se slaže sa opštim uslovima korišćenja naše onlajn prodavnice.
Takođe, ukoliko nam ne pružite navedene neophodne podatke prilikom postavljanja upita ili zahteva, Profistil Novi Sad verovatno neće moći da postupi na zatraženi način.

1.5 Njuzleter i upotreba podataka za marketing

Putem njuzletera Profistil Novi Sad obaveštava korisnike koji pošalju svoj pristanak o: novostima u ponudi u našoj onlajn prodavnici i maloprodajnim objektima, tekućim marketinškim aktivnostima, programu lojalnosti i drugim programima vernosti, nagradnim igrama, posebnim događajima koje Profistil organizuje, kao i o svim drugim aktuelnim događanjima vezanih za Profistil Novi Sad.
Kako biste se prijavili za primanje njuzletera dovoljno je da pošaljete adresu elektronske pošte, na koju želite da primate njuzletere. U svakom trenutku možete se odjaviti sa njuzletera u skladu sa uputstvima koje ćete dobiti mejlom nakon prijave, kao i u svakom njuzleteru.
Prijavom na njuzleter izjavljujete da ste saglasni da vršimo procenu vaše aktivnosti na našem sajtu, u cilju prilagođavanja PROFISTIL Internet prodavnice vašim zahtevima i interesovanjima, odnosno da dobijate personalizovane kompilacije vesti, ponuda i drugih informacija. Vaši podaci se čuvaju i koriste za istraživanje tržišta i u promotivne svrhe. Ukoliko je potrebno, kontaktiraćemo vas isključivo putem imejl adrese, koju ste nam pružali kao podatak o ličnosti. Vaše podatke ćemo koristiti i za analizu i poboljšanje efikasnosti PROFISTIL Internet prodavnice.
Za upravljanje prijavama i slanje njuzletera koristimo MailChimp platformu. Takođe, možete se prijaviti na primanje novosti i pogodnosti preko SMS ili Viber poruka, u kom slučaju ste obavezni da date samo vaš broj telefona.
Ako prilikom prijave na njuzleter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, PROFISTIL će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. Profistil Novi Sad će obrađivati navedene podatke za pomenute ponude samo ako ste za to dali svoj pristanak.
Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na veb-stranici, odjavite se sa njuzletera i sl.), PROFISTIL Internet prodavnica će čuvati vaše podatke o ličnosti u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

PODACI PRIKUPLJENI KROZ VAŠU INTERAKCIJU SA PROFISTILOM

Različite tehnologije mogu se koristiti na PROFISTIL Internet prodavnici, kako bismo je poboljšali, učinili je jednostavnijom, prilagođenoj korisnicima, efikasnijom i sigurnom. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime. Primeri takvih tehnologija uključuju kolačiće, fleš kolačiće i veb-analizu.

Svi podaci koje prikupimo kroz online prodaju, uključujući i podatke o proizvodima koje naši kupci traže i kupuju, odnosno stranicama koje posećuju, biće pažljivo analizirani i obrađeni, a isti će biti iskorišćeni za poboljšanje naše ponude kao i vizuelnog izgleda naše veb-stranice, sve u cilju omogućavanja jednostavnije, sigurnije, brže i udobnije kupovine.

Klik-strim (Click-stream) podaci

Kada posetite našu veb-stranicu, podaci se šalju sa vašeg pretraživača na naš server. Ti podaci omogućuju nam da optimizujemo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim veb-stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i arhiviramo mi ili obrađivači, sa kojima imamo regulisan odnos.
Možemo prikupljati informacije o vašem računaru za svrhe sistemske administracije, kao i za prijavljivanje zbirnih informacija za potrebe unutrašnjih marketinških analiza.

Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledanja naših korisnika i mogu uključivati sledeće:

IP adresu posetioca
Datum i vreme posete
URL preporuke (veb mesto sa koje je posetilac poslat)
Posećene stranice i “putovanje” korisnika na našoj veb stranici
Informacije o korišćenom pregledaču (tip, verzija, operativni sistem i sl.).

Kolačići (cookies)

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb-server postavlja na vaš hard disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na vaš računar.
Kolačiće upotrebljavamo kako bi PROFISTIL Internet prodavnica radila pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, u cilju pružanja specifičnih tehničkih karakteristika i celokupnog pozitivnog korisničkog iskustva.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Ukoliko ostavite podatke o ličnosti na PROFISTIL Internet prodavnici, to činite u potpunosti na dobrovoljnoj osnovi. Ipak, ako odlučite da ne date tražene informacije, različite pogodnosti za kupce vam možda neće biti dostupne. U određenim slučajevima samo oni koji su nam pružili potrebne lične podatke moći će da naručuju proizvode, koriste određene usluge i na drugi način iskoriste aktivnosti i ponude dostupne na našoj veb-stranici.
U zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja, Profistil Novi Sad pruža dosta opcija, u cilju pružanja pomoći našim korisnicima u zadržavanju kontrole nad svojim ličnim podacima, odnosno u ostvarivanju svojih prava.
Sva prava možete ostvariti slanjem upita ili zahteva na webshop@profistil.rs ili na adresu Rumenački put 68, 21000 Novi Sad. Upite ili zahteve ćemo obraditi bez odlaganja i u skladu sa zakonskim obavezama, te ćemo vas informisati o merama koje smo preduzeli.

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:
Pravo na informisanje
Sve informacije u vezi obrade vaših podataka o ličnosti možete zatražiti na gore naznačenu adresu ili putem imejl adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.

1.2 Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

1.3 Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

1.4 Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti vašem zahtevu, obavestićemo vas o istom.

1.5 Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

1.6 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primate svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

1.7 Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima Profistila, npr. za marketinške svrhe.

1.8 Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

1.9 Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.
KAKO MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA, KONTAKT ZA POTREBE IZRICANJA PRIGOVORA, REŠAVANJA PRITUŽBI
Kako biste poslali pritužbu ili prigovor, ako želite da rešite neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših ličnih podataka koje obrađuje PROFISTIL, molimo Vas da to učinite koristeći naše sledeće kontakte:
Profistil Novi Sad
ul. Rumenački put 68,
21000 Novi Sad
Republika Srbija
imejl:webshop@profistil.rs

Da bismo vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Profistil Novi Sad predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.

VREMENSKI ROK U KOM SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Podaci koje dostavite se čuvaju onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila određena svrha zbog koje ste nam dostavili podatke ili da bi se ispoštovale zakonske odredbe.

Svi prikupljeni podaci u vezi registrovanog korisničkog profila čuvaju se do trenutka njegove deaktivacije. Nakon što deaktivirate svoju registraciju (odjavite svoj profil na veb-stranici, odjavite se sa njuzletera i sl.), PROFISTIL će u narednih šest meseci nakon deregistracije čuvati vaše lične podatke kako bi se u tom razdoblju rešile eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.
Svi prikupljeni podaci u vezi kupoprodaje robe u PROFISTIL Internet prodavnici obrađuju se do trenutka dok se ne ostvari svrha obrade tj. do trenutka uspešno izvršene kupovine, računajući i vreme za rešavanje eventualnih prigovora, reklamacija, povraćaja ili zahteva koje se odnose na kupovinu proizvoda.
Prikupljeni podaci u vezi podnošenja upita ili zahteva čuvaju se za ono vreme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtevu ili upitu.
Ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost za upotrebu ličnih podataka u promotivne svrhe, mi ćemo koristiti vaše podatke za takvu namenu, sve dok ne opozovete svoju saglasnost. Možete opozvati saglasnost koju ste dali u svakom trenutku tako da opoziv proizvodi dejstvo u budućnosti.
Svi podaci prikupljeni kroz interakciju sa Profistilom  (kao što su analiza kupovine, IP adresa, analiza uređaja, retargeting marketing i sl) prilikom posete veb-stranici brisaće se u roku od 24 meseca od dana njihovog prikupljanja.
Ako to zahtevaju pozitivnopravni propisi, PROFISTIL navedene podatke može čuvati i duže, u skladu sa propisanim rokom čuvanja podataka.
Po isteku perioda čuvanja, lične podatke brišemo trajno ili ih činimo anonimnim, tako da se više ne mogu povezati sa određenim pojedincem.

MALOLETNICI

Maloletnici mlađi od 15 godina ne smeju da koriste PROFISTIL veb-stranicu. Profistil Novi Sad ne prikuplja, niti zadržava lične podatke od lica mlađeg od 15 godina, te nijedan deo ove Internet stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 15 godina. Ako roditelji, rođak ili zakonski zastupnik takvog lica otkrije da je poslalo lične podatke bez njegove saglasnosti, obratite se na našu adresu ili putem imejla na webshop@profistil.rs

IZMENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika o privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.
Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem imejla.